Zapraszamy na wspólne poszukiwania

Papież Franciszek na rok przygotowania bezpośrednio do ŚDM w Lizbonie skierował do wszystkich młodych świata orędzie, w którym czytamy: Maryja otwiera dla wszystkich – a zwłaszcza dla was, ludzi młodych tak, jak ona – drogę bliskości i spotkania (…) Po zwiastowaniu Maryja mogłaby skupić się na samej sobie, na zmartwieniach i obawach, związanych z jej nowym stanem. A jednak nie czyni tego, ale całkowicie ufa Bogu. Myśli raczej o Elżbiecie. Wstaje i wychodzi na światło słoneczne, tam, gdzie panuje życie i ruch (…) Maryja powstaje i wyrusza w drogę, ponieważ jest pewna, że Boże plany są najlepszym możliwym projektem jej życia. Maryja staje się świątynią Boga, obrazem pielgrzymującego Kościoła, Kościoła, który wychodzi i oddaje się na służbę, Kościoła niosącego Dobrą Nowinę!

Zapraszamy Was w tym roku do pójścia drogą Maryi – Kobiety pełnej wiary, nadziei i miłości. Podejmijmy razem wezwanie papieża Franciszka, by doświadczyć w osobistym życiu i w życiu wspólnoty Kościoła obecności zmartwychwstałego Chrystusa, by spotkać się z Nim i już nie pozostawać w bezruchu, ale iść i dawać świadectwo z tego spotkania.

Matka Boża jest wzorem młodych ludzi będących w ruchu, którzy nie trwają bierni przed lustrem, podziwiając swoje odbicie, ani nie wpadają w „pułapki” sieci. Jest ona całkowicie zwrócona ku temu, co na zewnątrz. Jest kobietą paschalną, w stanie niekończącego się exodusu, wychodzenia poza siebie, ku wielkiemu Innemu, którym jest Bóg i ku bliźnim, braciom i siostrom, zwłaszcza najbardziej potrzebującym /papież Franciszek/.